Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
OSEEX
0,04 %
2 002,85
0,74
Kurs
2 002,85
Hög
2 010,38
Förändring
0,04 %
Låg
2 002,11
Uppdaterad
13:21:19
Öppen
2 002,11
Aktier
Aurskog Sparebank NOK100 Grunn
VOL 762
198,00 NOK
1,00 / 0,51 %

Helgeland Sparebk NOK10 Grunnf
VOL 3 750
77,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Holand Setsk Sprbk NOK100 Grun
VOL 1 000
125,00 NOK
8,00 / 6,84 %

Indre Sogn Sparebk NOK100 (GRU
VOL 700
106,00 NOK
0,00 / 4,95 %

Jaeren Sparebank NOK25 Grunnfo
VOL 50
133,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Melhus Sparebank NOK100 Grunnf
VOL 79
125,00 NOK
1,00 / 0,81 %

Sandnes Sparebank NOK10 Grunnf
VOL 15 362
62,50 NOK
0,50 / 0,81 %

Skue Sparebank NOK30 Grunnfond
VOL 2 946
144,00 NOK
-1,00 / -0,69 %

Sparebank 1 BV NOK15 Grunnfond
VOL 12 200
37,30 NOK
-0,40 / -1,06 %

Sparebank 1 Ostfol NOK100 Grun
VOL 54
224,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebank 1 Ostlan NOK50 Grunn
VOL 5 264
83,60 NOK
-0,30 / -0,36 %

Sparebank 1 SMN NOK20 Grunnfon
VOL 27 418
95,50 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken More NOK100 Grunnf
VOL 30
316,00 NOK
3,00 / 0,96 %

Sparebanken OST NOK10 Grunnfon
VOL 594
52,80 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken SOR NOK50 Grunnfon
VOL 6 342
94,00 NOK
-1,00 / -1,05 %

Sparebanken Vest NOK25 Grunnfo
VOL 1 000
53,40 NOK
0,40 / 0,75 %

Sparebk 1 Nord-Nor Grunnfondsb
VOL 16 527
66,80 NOK
-0,20 / -0,30 %

Sparebk Ring Hadel Nok100(grun
VOL 100
206,00 NOK
2,00 / 0,98 %

Totens Sparebank NOK60 Grunnfo
VOL 1 460
125,00 NOK
1,00 / 0,81 %