Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
OSEEX
0,48 %
1 998,36
9,46
Kurs
1 998,36
Hög
2 000,65
Förändring
0,48 %
Låg
1 985,84
Uppdaterad
16:25:24
Öppen
1 989,67
Aktier
Aurskog Sparebank NOK100 Grunn
VOL 1 154
198,00 NOK
1,00 / 0,51 %

Helgeland Sparebk NOK10 Grunnf
VOL 500
80,00 NOK
1,00 / 1,27 %

Holand Setsk Sprbk NOK100 Grun
VOL 5
109,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Indre Sogn Sparebk NOK100 (GRU
VOL 700
106,00 NOK
0,00 / 4,95 %

Jaeren Sparebank NOK25 Grunnfo
VOL 70
136,00 NOK
-1,00 / -0,73 %

Melhus Sparebank NOK100 Grunnf
VOL 50
123,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sandnes Sparebank NOK10 Grunnf
VOL 8 289
63,00 NOK
-0,50 / -0,79 %

Skue Sparebank NOK30 Grunnfond
VOL 56
145,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebank 1 BV NOK15 Grunnfond
VOL 19 932
37,40 NOK
-0,10 / -0,27 %

Sparebank 1 Ostfol NOK100 Grun
VOL 41
220,00 NOK
-4,00 / -1,79 %

Sparebank 1 Ostlan NOK50 Grunn
VOL 58 485
85,10 NOK
-0,50 / -0,58 %

Sparebank 1 SMN NOK20 Grunnfon
VOL 148 574
94,40 NOK
0,70 / 0,75 %

Sparebanken More NOK100 Grunnf
VOL 3 303
315,00 NOK
0,00 / 0,00 %

Sparebanken OST NOK10 Grunnfon
VOL 38 736
54,40 NOK
0,40 / 0,74 %

Sparebanken SOR NOK50 Grunnfon
VOL 438
93,00 NOK
0,50 / 0,54 %

Sparebanken Vest NOK25 Grunnfo
VOL 16 349
53,00 NOK
0,40 / 0,76 %

Sparebk 1 Nord-Nor Grunnfondsb
VOL 176 972
66,70 NOK
1,00 / 1,52 %

Sparebk Ring Hadel Nok100(grun
VOL 120
202,00 NOK
-4,00 / -1,94 %

Totens Sparebank NOK60 Grunnfo
VOL 10
124,00 NOK
1,00 / 0,81 %