Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
NASDAQ UK
1,50 %
995,92 USD
14,72
Kurs
995,92
Hög
997,00
Förändring
1,50 %
Låg
985,53
Uppdaterad
2019-09-13
Öppen
986,74
Aktier