Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
NASDAQ UK Large Cap
-0,16 %
1 086,85 GBP
-1,69
Kurs
1 086,85
Hög
1 086,85
Förändring
-0,16 %
Låg
1 086,85
Uppdaterad
18:00:56
Öppen
1 086,85
Aktier