Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
MERVAL
0,00 %
32 828,0
0,00
Kurs
32 828,0
Hög
34 186,1
Förändring
0,00 %
Låg
32 740,5
Uppdaterad
2019-03-22
Öppen
34 186,1
Aktier