Mest populära marknader
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
IBEX Nuevo Mercado
0,00 %
10 216,5 EUR
0,00
Kurs
10 216,5
Hög
10 245,5
Förändring
0,00 %
Låg
10 118,8
Uppdaterad
2018-07-27
Öppen
10 124,5
Aktier
Abengoa S.A.
VOL 5 800 964
0,0188 EUR
0,00 / 0,00 %

Amper S.A.
VOL 730 551
0,2540 EUR
0,00 / 0,00 %

Indra Sistemas S.A., Serie A
VOL 444 659
6,915 EUR
0,00 / 0,00 %

LAB Reig Jofre SA
VOL 0
0,2350 EUR
0,00 / 0,00 %

ZELTIA,S.A.
VOL 0
4,045 EUR
0,00 / 0,00 %